Lär känna företrädarna!
för Förenade Demokratiska Partiet.

"
Issa Issa

Issa Issa

Partiledare

Suzanne Larsson

Suzanne Larsson

Vice Ordförande

Namn / Efternamn

Namn / Efternamn

Titel

Våra politiker

Anders Malmros

Anders Malmros

Partistyrelse ledamot

Hamed Kubba

Hamed Kubba

Partistyrelse ledamot

Ornella Odisho

Ornella Odisho

Partistyrelse ledamot

Merry Toum

Merry Toum

Partistyrelse ledamot

Issam Nadeem

Issam Nadeem

Partistyrelse Suppleant

Ramiz Mbardi

Ramiz Mbardi

Partistyrelse Suppleant

Felix Röös

Felix Röös

Partistyrelse valberedningen

Rim Yacoub

Rim Yacoub

Partistyrelse valberedningen

David Issa

David Issa

Partistyrelse valberedningen

Namn / Efternamn

Namn / Efternamn

Titel